Pár slov úvodem


Vítejte na stránkách projektu www.pihy.cz., jehož cílem je PREVENCE vzniku nejzhoubnějšího kožního nádoru, MELANOMU.

Hlavním tématem je osvěta - informovanost laické i odborné veřejnosti.

Při prevenci je největší důraz kladen na možnost využití moderních technologií – internet + digitalizace obrazové dokumentace.

Naše pracoviště se pravidelně účastní Evropského dne melanomu a dalších projektů k podpoře výzkumu, diagnostiky, prevence a léčby rakoviny kůže.

   

Naše poslání


 • Zvýšit povědomí občanů o nebezpečnosti slunečního záření a nutnosti sledování mateřských znamének
 • Zlepšit kvalitu spolupráce mezi lékařem a pacientem
 • Zvýšit efektivitu komunikace mezi lékařem a pacientem
  • zkvalitnit informovanost pacienta o nemoci
  • rozšířit nabídku komunikace mezi pacientem a lékařem (e-mail, digitální fotodokumentace)
  • koordinace spolupráce mezi lékaři (konzultace s referenčními centry, bezproblémové sledování pacienta díky digitálnímu záznamu fotodokumentace)


 • Výsledek =
  • prevence melanomu
  • včasná diagnoza
  • rychlé řešení
  • snížení úmrtnosti na melanom
   

Kontakt


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29, Praha 4, Modřany, 143 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119

www.mc-praha.cz

E-mail: info@pihy.cz

Recepce

Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát

Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: adela.vojvodova@mc-praha.cz

Projektový manager

Mgr. Jitka Klubalová
Tel.: +420 270 003 580
E-mail: jitka.klubalova@mc-praha.cz

Vedoucí lékař

MUDr. Radek Klubal
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: radek.klubal@mc-praha.cz

Asistent lékaře

MUC. Barbora Klubalová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: barbora.klubalova@mc-praha.cz

Specialista péče o klienty

Mgr. Denisa Burdychová
Tel.: +420 270 003 567
E-mail: denisa.burdychova@mc-praha.cz