Pár slov úvodem


Vítejte na stránkách projektu www.pihy.cz., jehož cílem je PREVENCE vzniku nejzhoubnějšího kožního nádoru, MELANOMU. Na vzniku a organizaci tohoto projektu se podílí dermatolog MUDr. Radek Klubal, za laskavé podpory nadnárodní společnosti firmy Olympus.

Hlavním tématem je osvěta - informovanost laické i odborné veřejnosti.

Při prevenci je největší důraz kladen na možnost využití moderních technologií – internet + digitalizace obrazové dokumentace.

Naše pracoviště se pravidelně účastní Evropského dne melanomu a dalších projektů k podpoře výzkumu, diagnostiky, prevence a léčby rakoviny kůže.

   

Naše poslání


 • Zvýšit povědomí občanů o nebezpečnosti slunečního záření a nutnosti sledování mateřských znamének
   
 • Zlepšit kvalitu spolupráce mezi lékařem a pacientem
   
 • Zvýšit efektivitu komunikace mezi lékařem a pacientem
   
  • zkvalitnit informovanost pacienta o nemoci
    
  • rozšířit nabídku komunikace mezi pacientem a lékařem (e-mail, digitální fotodokumentace)
    
  • koordinace spolupráce mezi lékaři (konzultace s referenčními centry, bezproblémové sledování pacienta díky digitálnímu záznamu fotodokumentace)
    
 • Výsledek =
   
  • prevence melanomu
    
  • včasná diagnoza
    
  • rychlé řešení
    
  • snížení úmrtnosti na melanom