Pár slov úvodem


Vítejte na stránkách projektu www.pihy.cz., jehož cílem je PREVENCE vzniku nejzhoubnějšího kožního nádoru, MELANOMU. Na vzniku a organizaci tohoto projektu se podílí dermatolog MUDr. Radek Klubal, za laskavé podpory nadnárodní společnosti firmy Olympus.

Hlavním tématem je osvěta - informovanost laické i odborné veřejnosti.

Při prevenci je největší důraz kladen na možnost využití moderních technologií – internet + digitalizace obrazové dokumentace (prosím, nahlédněte do složky „naše poslání“).

Naše pracoviště se pravidelně účastní Evropského dne melanomu a dalších projektů k podpoře výzkumu, diagnostiky, prevence a léčby rakoviny kůže.

Melanom


Je relativně vzácným zhoubným nádorem, tvoří 1 - 2 % všech maligních nádorů a 5 - 7 % zhoubných kožních nádorů. Je ale velmi nebezpečný, představuje až 65 % příčin úmrtí na kožní choroby.

Od roku 1950 je pozorován celosvětově prudký nárůst jeho výskytu a v letech 1970 - 1980 se incidence dokonce zdvojnásobila. V současnosti již není nárůst tak výrazný (asi 8 % ročně), výskyt melanomu tak v Evropě představuje 12 pacientů na 100 000 obyvatel, v jihozápadních státech USA a v Austrálii přes 40 případů na 100 000 obyvatel (největší výskyt v Queenslandu, na Novém Zélandu a v Austrálii, a to v případě bělochů až 60 případů na 100 000 obyvatel). Větší riziko vzniku melanomu je obecně u bílé rasy, u černochů a asiatů se odhaduje incidence asi na 0,1 případů na 100 000 obyvatel.

Do puberty je vznik melanomu velmi vzácný, přestože je v poslední době popisován posun začátku jeho vzniku stále častěji do mladších věkových skupin. Zatímco dříve byl diagnostikován mezi 60. a 70. rokem, nyní jsou pozorována dvě maxima, a to mezi 30. – 40. rokem a v 60 letech věku. U žen ve věku mezi 20. – 30. rokem je melanom nejčastějším maligním nádorem. V ČR je poměr postižených žen a mužů 1:1, rozdílné je však umístění nádoru - u mužů převažuje oblast zad, u žen oblast bérců.


  • výskyt maligního melanomu mezi bělochy celosvětově stoupá, v současnosti se počet hlášených případů pohybuje okolo 10 na 100 000 obyvatel
  • černé body označují nejčastější místa vyskytu melanomu
  • z obrázků je patrné, že místa výskytu melanomu přímo souvisí s místem častého opálení/spálení/vystavení slunečnímu záření