Léčba melanomu


Hlavním cílem léčby je kompletní odstranění nádoru. Zohledněno musí být především místo výskytu nádoru, jeho velikost, věk pacienta a další hlediska, včetně kosmetických. Léčba je ve většině případů chirurgická (odstranění nádoru s dostatečným lemem zdravé kůže), někdy je lékaři doporučeno také ozařování nebo chemoterapie.

Melanom se může šířit především cestou mízních cév do mízních uzlin. Při zasažení mízních uzlin je nutné jejich kompletní odstranění v dané oblasti (obvykle podpaží nebo tříslo). Pro včasnou diagnostiku postižení uzlin a k vyloučení zbytečného zákroku, byla vyvinuta metoda biopsie sentinelové uzliny.

Pacienti jsou pak dlouhodobě sledováni a dle stavu je jim podávána léčba v tabletách, injekcích či infuzích. Někdy se léčba též kombinuje s ozařováním.

Postižení bývají starší věkové kategorie, výjimkou nejsou ani pacienti středního věku a i mladší. V posledních letech zaznamenáváme nárůst nemocných s kožními nádory, což může být důsledek jednak lepší diagnostiky, jednak i toho, že si lidé začínají svého zdraví více vážit. Bezesporu k tomu přispívájí osvěta. Řada pacientů již správně návštěvu u lékaře neodkládá. Jejich rozhodnutí je správné. Nebojte se přijít, jde o Vaše zdraví!

Přestože je maligní melanom velmi zhoubný nádor, žádný člověk by na něj nemusel zemřít! Vzhledem ke svému umístění na kůži je snadno zachytitelný a počáteční stadia jsou chirurgicky zcela vyléčitelná! Buďme tedy všímaví ke všem změnám našich "mateřských znamének", zejména těch, která se objevila nově (růst, změna barvy, okrajů nebo povrchu, svědění, krvácení, zvředovatění) a neprodlévejme zbytečně na sluníčku.