Melanom


Co je to melanom?

Melanom je zhoubný nádor kůže. Vypadá jako hnědá nebo černá (v některých případech s příměsí modré či červené) skvrna na kůži. Ta vzniká buď jako nová nebo se vyvíjí z pigmentového névu. Pro melanom je typické, že se mění barevně nebo/a tvarově. Ačkoliv tvoří pouhá 4 % ze všech kožních nádorů (basaliom, spinaliom), patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na kožní onemocnění. Pacientů s melanomem každoročně přibývá, podle statistik SVOD (Software pro vizualizaci onkologických dat), který se zabývá výskytem zhoubných nádorů v České republice, se počet diagnostikovaných melanomů za posledních 30 let třikrát zvýšil, v současné době se melanom vyskytuje v průměru u 12 lidí na 100 000 obyvatel. To je dáno obecným přibýváním kožních nádorů v populaci, ale také tím, že stále více pacientů přichází na preventivní dermatologické prohlídky, kde lékaři za pomoci nejmodernějších diagnostických metod (dermatoskopie) dokážou odhalit melanom včas. Pokud je nádorové ložisko malé a nestihlo vytvořit metastáze, je odstraněno a pacient pouze dochází na pravidelné kontroly. Díky preventivním návštěvám dermatologa a včasnému odstranění potenciálně nebezpečných znamének je dnes řada pacientů zdravá. Jejich rozhodnutí vyhledat lékaře bylo správné. Nebojte se přijít, jde o Vaše zdraví!Jak vzniká melanom

Melanom vzniká z melanocytů – buněk, které se nachází především v epidermis kůže, ale také v oku, plenách mozkových nebo v srdci, více viz (kůže). Nádor samotný vzniká řadou mutací DNA v jádře některého z melanocytů. Mutované buňky se chovají jinak než zdravé buňky – přestávají reagovat na signály buněk imunitního systému, nekontrolovaně se dělí a v pozdním stadiu pronikají do krevního a lymfatického systému, kterým se šíří do dalších orgánů (tvoří metastázy). Růst melanomu má dvě fáze – první, radiální a druhou, vertikální. V první fázi se nádorové buňky množí pouze v epidermis v jedné linii, ve fázi druhé pak pronikají hlouběji do kůže – nejprve do dermis, posléze až do podkoží a odsud do krve. Na makroskopické úrovni vzniká melanom buď tzv. de novo (bez existence předchozího znaménka) nebo z pigmentového névu (cca 20% melanomů). Barevná skvrna na kůži se postupně mění – roste do šířky, do výšky, mění barvu, může začít spontánně svědit nebo krvácet. Proto je nesmírně důležité navštívit dermatologa ihned, jakmile se objeví nové znaménko, nebo když se začne proměňovat znaménko stávající, aby lékař zjistil, zda se jedná o melanom a mohl ho případně včas odstranit


ABCDE pravidla

Pravidla pro včasné rozpoznání potenciálně maligního pigmentového névu:

  A (asymetry) – znaménko není symetrické
  B (border) – znaménko nemá přesné ohraničení, jeho okraje jsou nepravidelné
  C (colour) – v rámci jednoho znaménka vidíme více barev – př. část je světle hnědá a část je černá
  D (diameter) – průměr znaménka je větší než 5 mm
  E (evolution) – znaménko se mění v čase – zvětšuje se, mění barvu, mění profil, bolí, svědí, krvácí bez zjevné příčiny
Při splnění alespoň 4 kritérií je doporučeno znaménko odstranit a nechat jej histologicky vyšetřit!


Druhy melanomu

Melanom dělíme na základní 4 druhy:

  1) lentigo maligna melanom
  2) nodulární melanom
  3) superficiálně (povrchově) se šířící melanom
  4) akrolentiginózní melanom

Existují další vzácné formy melanomu:

  A) amelanotický melanom
  B) melanom vzniklý z kongenitálního névu